Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


Clean - P  น้ำยาขจัดส่ิงอุดตัน

 

    น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน

เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง มีประสิทธิภาพในการขจัดการอุดตันของระบบท่อน้ำทิ้ง  สามารถละลายอินทรีย์สาร
(Organic Matrial) ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เศษผ้า เศษอาหาร กระดาษ ไขมัน เส้นผม ฯลฯ และอนินทรีย์ (Inorganic Matrial ) 
บางอย่างได้ เช่น ตะกรัน ( Scale ) 

      คุณประโยชน์ 

     - น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน มีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสิ่งปฎิกูลสูงกว่าน้ำยาล้างท่อตันธรรมดา 
     - ไม่ทำลายหรือกัดกร่อนท่อน้ำ ไม่ว่าท่อน้ำทิ้งนั้นจะทำด้วยโลหะหรือสารประกอบพลาสติก 
     - ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบชีวิตของเชื้อจุลินทรีย์ของบ่อเกรอะบ่อซึม 
     - ใช้สะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาผสม หรือรอให้ผงเคมีละลาย
     - ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องรื้อ หรือเดินท่อน้ำทิ้งใหม่โดยเฉพาะส่วนที่ฝังอยู่ในคอนกรีต 
     - ช่วยให้ธุรกิจบริการของท่าน ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันของท่อน้ำ 
     - ควรใช้น้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน 0.5 – 1 ออนซ์ ต่อสัปดาห์เป็นประจำ ก่อนที่มันจะสะสมกลายเป็นปัญหาใหญ่

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค