Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


:: เกรซโต้ สเปเชียล ทีมบริการ ::

 

     

  • - บริการให้คำแนะนำในการใช้สารหล่อลื่นและสารเคมีให้เหมาะสมกับงาน
  • - บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตและงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • - บริการวิเคราะห์และผลิตสารหล่อลื่นชนิดพิเศษ สารเคมีชนิดพิเศษตามความต้องการให้เหมาะกับงาน
  •  

Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค