Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


CM-CN  น้ำยาล้างตะกรัน ตะไคร่ สูตรรวม

 

    น้ำยาล้างตะกรัน ตะไคร่ สูตรรวม

คุณสมบัติทั่วไป    

น้ำยาล้างตะกรัน เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้นเพื่อกำจัดหินปูน ซึ่งเกาะตามผิวโลหะของระบบทำความเย็น มีสารเคมีพิเศษ 
3 ชนิด อยู่ในส่วนประกอบ ซึ่ง ชนิดแรก จะเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมของน้ำยา ให้รวดเร็วจึงช่วยประหยัดเวลา
ในการทำงาน ชนิดที่สอง ทำหน้าที่กำจัดตะกรันหรือหินปูน โดยจะย่อยตะกรันออกเป็นโมเลกุลเล็ก และร่วงสลายตัว
กับน้ำ ส่วน ชนิดที่สาม ทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะ ขณะที่น้ำยากำลังย่อยตะกรันทั้งนี้เพื่อป้องกันปฏิกิริยาต่อเนื่องจน
ทำลายผิวโลหะ

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค