Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


O-Way  น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเครื่องจักร

 

    น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเครื่องจักร

น้ำมันหล่อลื่น Grezzto พัฒนาขึ้นมาเพื่อการหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับใช้
หล่อลื่นแท่นรางเลื่อน ชุดสไลด์ของเครื่องจักรกลขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ทุกสภาพการทำงาน เช่น
เครื่องไส เครื่องกลึง แท่นเจาะ ลูกกลิ้ง สกรูชุดส่งกำลัง คันชักในเครื่องผลิตพลาสติก ให้เกิดการเคลื่อนไหว
ที่ราบรื่นของระนาบเลื่อน ชิ้นส่วนโลหะไร้ปัญหาการฝืดติด  น้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่จะผลิตโดยสารสังเคราะห์
แต่ผลิตภัณฑ์ของเรา น้ำใช้วิธี Biodegradablevegetable โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม       

น้ำมันหล่อลื่น Grezzto ใช้สำหรับหล่อลื่นในเครื่องตัด, เครื่องกลึง, เครื่องบด อาจใช้ได้สอง
วิธีคือแบบ เป็นของเหลว  หรือน้ำมันไฮดรอลิก

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค