Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


BOILER A   น้ำยาป้องกันตะกรันบอยเลอร์ A

 

    น้ำยาป้องกันตะกรันบอยเลอร์ A

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหม้อน้ำ( บอยเลอร์ ) ระบบน้ำที่ป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไป น้ำที่เข้าไปนั้น
จะมีมลทินและมีสารประกอบของแข็ง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และ ชิลิก้า รวมอยู่ด้วย   ซึ่งสารเหล่านี้
เมื่อได้รับการรวมตัวกันและทำผนึกไปเกาะตามผนังห่อในหม้อน้ำไอน้ำกลายเป็นหินปูน จะทำให้เกิดการ
สูญเสีย พลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะเมื่อความร้อนจากการเผาไหม้ถ่ายเทให้แก่น้ำไม่หมด
ความร้อนส่วนที่เหลืออยู่ก็จะพาไปกับ  ก๊าซเสียทางปล่องไฟ จะสังเกตจากปล่องไฟจะปล่อยควันดำจากการ
เผาไหม้ไม่หมด ถ้าผนังท่อในหม้อไอน้ำ  มีตะกรันเกาะจับมากทำให้น้ำไหลหมุนเวียนไม่ทันจะทำให้โลหะผนัง
ท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ความตันอาจจะทำให้ท่อบวมหรืออาจจะระเบิดเสียหายได้ ทั้งยังลดประสิทธิภาพของ
หม้อไอน้ำลง เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนลดลง เพราะต้องผ่านตะกรันซึ่งเปรียบเสมือนฉนวนป้องกันการ
ถ่ายเทความร้อน  ทำให้การผลิตไอน้ำได้น้อยลง ต้องเร่งไฟเผาไหม้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ความร้อนเท่าเดิม 

      คุณลักษณะพิเศษ 

  • แปรสารประเภท ซิลเฟล คาร์บอเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม ในหม้อน้ำเป็นสารละลายน้ำได้ดี
  • ช่วยขจัดค่า pH ให้เหมาะสมป้องกันการเกิดสนิมและสร้างฟิลม์ป้องกันแมกนีไตท์ด้วย
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้หม้อไอน้ำ ผลิตไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงน้อย
  • ลดค่าใช้จ่ายด้วยเชื้อเพลิงลง
  • ใช้ได้ดีทุกความดัน มีเสถียรภาพสูงไม่สลายตัวได้ง่าย
  • จะทำปฏิกิริยากับความกระด้าง แคลเซียมเกิดเป็นสถัดจ์ ของ Calcium Hydroslyuptite ที่เป็นสลัดจ์อ่อนนิ่ม
    เหลวไม่เกาะติดผนัง ขจัดทิ้งได้โดยการระบายหรือถ่ายน้ำกับเตา

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค