Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


EM60   น้ำยา EM60

 

    น้ำยา EM60

เป็นสารเคมีที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำมันคัตติ้งออยล์และเพิ่มสารป้องกันสนิม หน้าที่ของน้ำยา EM-60
ป้องกันการแยกตัวระหว่างน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำ โดย EM-60  จะช่วยเป็นตัวยึดเกาะโครงสร้างของโมเลกุล
ระหว่างน้ำมันหล่อเย็นกันน้ำให้คงอยู่ในสภาพ  ที่พร้อมใช้งาน ได้เป็นเวลานาน และยังมีฟิลม์บางๆ สามารถ
ช่วยป้องกันสนิมได้ด้วย   โดยปกติแล้ว เมื่อผสมน้ำมันคัตติ้งออยล์ เข้ากับน้ำแล้ว เมื่อทิ้งใว้สักเวลาประมาณ
2 ถึง 3 สัปดาห์   น้ำมันคัตติ้งออยล์ก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกัน เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำมันคัตติ้งออยล์เน่าหรือ
บูดเสียเร็วอายุการใช้งานจะสั้นลง  ผลิตภัณฑ์ EM-60 นี้จึงเหมาะสำหรับโรงงานผลิตท่อเหล็กหรือรีดเย็น 

  คุณลักษณะพิเศษ 
  - ป้องกันการเน่าหรือบูด ของน้ำมันคัตติ้งออยล์ 
  - ไม่เป็นผลเสียต่อเครื่องจักร วาล์ว หัวฉีด และชีล 
  - ปลอดภัยกับโลหะ พลาสติก ผิวโลหะเป็นสี ช่วยยืดอายุของน้ำมันคัตติ้งออยล์ได้เป็นเวลานาน   
  - ช่วยสร้างฟิลม์ป้องกันการเกิดสนิมได้ 
  - ช่วยประหยัดลดค่าใช้จ่าย 
  - ช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนน้ำยาอยู่บ่อยๆ 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค