Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


RUST-CON   น้ำยาแปรสภาพสนิม

 

    น้ำยาแปรสภาพสนิม

ป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก เป็นน้ำยาสีขาวที่ใช้ในการซ่อมแซมพื้นผิวโลหะที่เกิดสนิม ผลิตภัณฑ์นี้
สามารถใช้โดยการแปรงหรือสเปรย์ได้โดยตรงกับสนิม สนิมจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ที่ชั้นนี้จะช่วยปกป้อง
พื้นผิวของโลหะ ให้มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมและสามารถเป็นฐานที่เหมาะกับเคลือบผิวอีกด้วย 

Grezzto Rust Convertor ไม่ใช่กรดฟอสโฟริค

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค