Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


O-Air  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลม

 

    น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลมที่ผ่านการวิจัย พัฒนาและเลือกสรรน้ำมันพื้นฐานชนิดพิเศษ เพื่อให้ได้
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลมคุณภาพสูง สามารถใช้ได้กับเครื่องอัดลมแบบโรตารี่ แบบเกลียว (Screw type) 
แแบแผ่นเลื่อน (Slide vane type) ที่ใช้การหล่อลื่นทั้งแบบหยด และการหล่อลื่นแบบหมุนเวียน นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ได้ดีกับเครื่องอัดลมที่มีอุณหภูมิการทำงานภายนอกสูงถึง 220  ํC 

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค