Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


O-EDM  น้ำมันกัดโลหะ

 

  น้ำมันกัดโลหะ

  เป็น Electrical Discharge Machine มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ยานยนต์ แม่พิมพ์
  เครื่องฉีดพลาสติกทั่วไป มีปริมาณกำมะถันต่ำ ให้ความปลอดภัยในการทำงาน มีจำหน่ายทั้งแบบใช้งาน
  ทั่วไปและชนิดจุดวาบไฟสูงกว่า มีความหนืดต่ำ มีการระเหยต่ำ กลิ่นไม่ฉุน จุดวาบไฟสูง ชะล้างเศษโลหะ
  ได้ดี มีสีใสคล้ายน้ำ ทำให้ปลอดภัยอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ใช้งานกับเครื่องกัดแบบโลหะด้วยไฟฟ้า
  หรือ EDM (Electric Discharge Machining) หรือ Spark  Erosion และยังสามารถใช้สำหรับงานตัดกลึง  
  งานละเอียด ที่ต้องการน้ำมันความหนืดต่ำ

  - คุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดีมีความหนืดต่ำและมีคุณสมบัติในการระบายความร้อน ทำให้เครื่องจักรมีสภาพ
  การทำงานที่ดีขึ้น
  - ความผันผวนต่ำและกลิ่นอ่อน ลดอาการไม่สบายของผู้ปฏิบัติงาน ในระหว่างการทำงาน
  - คุณสมบัติทางไฟฟ้าและการเกิดออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม ขจัดปัญหาความล่าช้าของเครื่องจักร 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกรองการทำความสะอาดและการดำเนินการเปลี่ยนน้ำมัน 
  - ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูง Inherently ช่วยลดอัตราการย่อยสลายน้ำมันทำให้เกิด
  ความปลอดภัย
  - จุดวาบไฟสูงและความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับของเหลวน้ำมันก๊าดชนิดอื่นๆ ลดความเสี่ยงจาก
  การเผาไหม้

   

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค