Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


O-Cut n   น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดน้ำมันล้วน

 

    น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำััมันล้วน ให้การหล่อลื่นและป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยมผสมด้วยสารช่วยรับแรงกดสูงและไขมัน ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีดกลึงได้ดี ชิ้นงานที่ได้มีความประณีตสวยงาม มีให้เลือกใช้งานหลายผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใชังานดังนี้ 

      Lubricut MPL      สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก รอบจัด มีีความละเอียดสูง   
      Lubricut MP        สำหรับงานตัดกลึงทั่วไป รอบปานกลาง ภาระงานเบา-ปานกลาง 
      Lubricut MPH    สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ ภาระงานหนัก ความเร็วต่ำ  
      Lubricut AP         สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก รอบจัด มีความละเอียดสูง ภาระงานหนัก 
      Lubricut HD        สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก รอบจัด มีความละเอียดสูง ภาระงานหนักมาก

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค