Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


O-Cut s   น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดผสมน้ำ

 

    น้ำมันตัดกลึงโลหะ ชนิดผสมน้ำ

ช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนออกจากชิ้นงานได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีด มีส่วนผสมของสาร
กำจัดแบคทีเรีย (Bio-cide) ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะทั่วไป เช่น
งานเจาะ งานไส งานเลื่อย งานกัด เป็นต้น 

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค