Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


CN-158   สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์

 

    สเปรย์คอนแทคคลีนเนอร์

ใช้ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จาระบี แผงวงจรมอเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือตู้ควบคุมไฟฟ้า      
การแทนที่ตัวทำละลาย ATF ได้รับการรับรองโดย SNAP โดยไม่มีข้อจำกัด ใช้ได้ดีกับ vapor degreasers
และ ultrasonic thanks

  • แห้งเร็ว
  • ปลอดสารไวไฟ
  • ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
  • ไม่มี VOC

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค