Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


CN-588   สเปรย์คลายน๊อต ละลายสนิม

 

  สเปรย์คลายน็อต ละลายสนิม

เป็นน้ำยาเคมีที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น และการแทรกซึมได้อย่างมหัศจรรย์ สามารถแทรกซึมเข้าไประหว่างชิ้นส่วนที่เกาะกันแน่นอันเนื่องจากสนิม เข้าไปละลายสนิม และ หล่อลื่นได้ดีจึงทำให้ถอดออกมาได้โดยง่าย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เกลียวขาด อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในด้านหล่อลื่นเป็นเลิศและป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นเวลานานนับปี (ฉีดเคลือบป้องกันสนิมในรูน๊อตหรือซอกเล็กๆที่เข้าถึงยาก) สามารถฉีดเคลือบหรือรองพื้นบนแม่พิมพ์ (Mould) เพื่อป้องกันสนิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเหนียวเหนอะหนะ และกรอบแข็ง

  • ละลายสนิม กำจัดคราบสนิม เคลือบป้องกันสนิม
  • หล่อลื่นน็อต กลอนประตู
  • หัวสเปรย์แนวตั้งแบบพิเศษ
  • ควบคุมป้องกันสนิมที่จะเกิดซ้ำได้อย่างยาวนาน

   Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค