Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


PT-228   สเปรย์ฉีดสายพาน

 

  สเปรย์ฉีดสายพาน

  เป็นสเปรย์สำหรับฉีดสายพานเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพาน ป้องกันการแห้งและแตกของสายพาน หยุดเสียงดังและป้องกันการลื่นหลุดของสายพานไม่ก่อให้เกิดการลื่น ป้องกันความร้อน ความเย็น ความชื้น
  ฝุ่นและการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด ให้การยืดเกาะและแรงฉุดที่ดีขึ้น

  • รักษาสภาพการหมุนของสายพาน
  • เพิ่มแรงดึงสายพาน กระชับ
  • ยืดอายุของสายพาน
  • เคลือบและไม่กักเก็บสิ่งสกปรกหรือฝุ่น

       วิธีการใช้
  ใช้กับยาง ผ้า ผ้าใบ หนัง สายพานพัดลมอัตโนมัติ สายพาน"V" หรือ "S" และสายพานอุตสาหกรรม 
  ผลิตภัณฑ์สูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในโรงงาน สถาบัน ธุรกิจเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม

   

   Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค