Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


PT-888   สเปรย์ซีโค้ทติ้ง

 

    สเปรย์ซีโค้ทติ้ง

สเปรย์ชนิดพิเศษสำหรับการป้องกันสนิม ใช้ได้กับท่อ เรื่อ อะไหล่ เครื่องจักร อุปกรณ์โลหะเหล็กต่างๆ มีสารเคลือบพิเศษ
ป้องกันการทำปฏิกิริยาจากกรด-ด่าง หรือการกัดกร่อนจากน้ำเค็ม ทนทุกสภาพอุณหภูมิ
- ป้องกันสนิมได้อย่างยาวนาน
- ปอ้งกันความชื้นได้อย่างดีเยี่ยม
- ไม่ทำให้อุปกรณ์แข็งกรอบหรือร้าวเมื่อปล่อยไว้เป็นเวลานาน
- ไม่ทำลายสี
- ไม่มีสาร CFC

     Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค