Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


CHILLER A   น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนในชีลเลอร์ A

 

    น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนในชีลเลอร์ A

ระบบน้ำหล่อเย็น โดยทั่วไปมักเกิดปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่า pH ต่ำ 
ก๊าซออกซิเจนจะทำให้เกิดการกัดกร่อนเป็นรูปเป็นหลุม pritting ทั้งนี้เนื่องจากชั้นฟิล์มป้องกันแมกเนไตท์ 
เกิดการแตกร้าว การกัดกร่อนจะทำให้เกิดสนิมเหล็กซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไอน้ำด้วย อันเป็นสาเหตุ 
ของการสูญเสียพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์อย่างหนึ่ง การแก้ปัญหาที่ดีควรใช้น้ำยาป้องกันการกัดกร่อน 
ในซีลเลอร์ เพื่อขจัดออกซิเจนที่ละลายน้ำให้หมดไปอย่างได้ผล ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ 
เป็นอันตรายต่อเครื่องจักรของท่านทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต ทั้งยังยืดอายุการใช้งานของท่อด้วย

 

 

 

 

 Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค