Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดลมที่ผ่านการวิจัย พัฒนาและเลือก สรรน้ำมันพื้นฐานชนิดพิเศษ เพื่อให้ได้ น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำััมันล้วน ให้การหล่อลื่นและ ป้องกันสนิม ได้ดีเยี่ยมผสมด้วยสารช่วยรับแรงกดสูงและ


ช่วยหล่อลื่นและระบายความร้อนออกจากชิ้นงานได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีด มีส่วนผสมของสาร

พัฒนาขึ้นมาเพื่อการหล่อลื่นแท่นรางเลื่อนโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับใช้หล่อลื่นแท่นรางเลื่อน 

มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ยานยนต์ แม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกทั่วไป 


น้ำมันป้องกันสนิมที่โปร่งใสและแห้งเร็วด้วยรูปแบบฟิล์มบาง ที่ช่วยเคลือบปกป้องรักษาพื้นผิว  และช่วยเพิ่มความ

ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้อนสูง สามารถคงตัวต่อความร้อน
Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค