Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


เป็นสเปรย์ที่ใช้ทำความสะอาดและใช้เป็นตัวทำละลาย
สำหรับแม่พิมพ์ทุกประเภท ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน

 เป็นสเปรย์สำหรับล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ เช่น แผงวงจร แทนตัวทำละลายเอทีเอฟ   


ใช้ฆ่าเชื้อโรค ล้างแผงคอยด์เย็น ป้องกันแบคทีเรีย ที่เกิดจากความชื้นในระบบทำความเย็น

ใช้ขจัดคราบไอน้ำมัน เขม่าควัน จาระบี แผงวงจรมอเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าการแทนที่


Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค