Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


 ใช้สำหรับหล่อลื่นแม่พิมพ์ ในงานถอดแบบหรือชิ้น พลาสติก เพื่อป้องกันชิ้นงานติดกับแม่พิมพ์หรือโมล์ด 

สเปรย์ใช้ในงานถอดแบบหรือชิ้นพลาสติก เพื่อป้องกัน ชิ้นงานติดกับแม่พิมพ์หรือโมล์ด และทำให้ถอดชิ้นงาน


เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการตัดกลึงโลหะ คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐาน ผ่านการกลั่นอย่างดี ผสมสาร

เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ใช้หล่อลื่น ป้องกันสนิม ป้องกันความชื้น ทนความร้อนได้ดี มีความปลอดภัย 

  • ใช้กับงานยางและพลาสติก
  • งานแม่พิมพ์และการฉีด

เป็นสเปรย์จาระบีสีขาว ใช้ในงานหล่อลื่นเข็มแม่พิมพ์ และยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา 
Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค